Neple to dawna wieś książęca, która w czasach swojej popularności gościła takie osobistości jak car rosyjski Aleksander I (car miał romans z żona właściciela Nepli). Od XVII wieku Neple należały do rodu Niemcewiczów. Okres rozkwitu przeżywały na początku XIX w., kiedy nowy właściciel Kalikst Mierzejewski wybudował tu piękny pałac z parkiem i ogrodem, w którym rosły niezwykle rzadkie okazy roślinności. Dziś w Neplach można zwiedzać pozostałości po zespole dworskim, m.in. neogotycki lamus „Skarbczyk” z końca XVIII wieku, budynek dworski z fasadą z początku XIX wieku, tzw. Biwak czyli pawilon mieszkalny przeznaczony dla cara Aleksandra I czy neogotycką murowaną kaplicę z tego samego okresu. W Neplach możemy też zobaczyć barokowy kościół z 1769 ufundowany przez Franciszka Ursyna Niemcewicza. Inną atrakcją turystyczną jest stojąca w pobliżu wsi „Kamienna baba”. Według legendy to zamieniona w kamień panna młoda, która sprzeciwiła się woli swojej matki.

Please follow and like us: