Most zbudowany został na początku XX wieku najprawdopodobniej na podstawie projektu carskiego budowniczego o nazwisku Fronołow. Po zajęciu przez wojska radzieckie w 1939 roku, aż do ataku Niemców na imperium Stalina, stanowił most graniczny między III Rzeszą a ZSRR. Zniszczony przez uciekających Niemców w 1944 roku, został szybko odbudowany przez wojska radzieckie jako prowizoryczna drewniana konstrukcja. Do budowy wykorzystano okoliczne lasy, zamieniając ten rejon w obszar wystających na wysokość człowieka kikutów ściętych drzew ( wysokość taka, aby żołnierze mogli na stojąco zdobyć materiał budowlany). Bardzo słaba jakość naprawy mostu zmuszała maszynistów do ograniczenia prędkości do 3 km na godzinę przy jego przekraczaniu oraz do utworzenia funkcji pilota, który miał za zadanie bezpiecznie przeprowadzić lokomotywę przez most. Most ponownie odbudowano jako stalową konstrukcję w latach 1946-48.

Please follow and like us: