Drohiczyn to miasto pięknie położone na wysokim brzegu Bugu uznawane za historyczną stolicę Podlasia. Historia Drohiczyna sięga przynajmniej XI wieku, a zachowane w jego okolicy kurhany są datowane na VII – XI wiek. Miejscowość ta leżała na skrzyżowaniu szlaków handlowych, dzięki czemu, aż do rozbiorów Polski, Drohiczyn stanowił ważny ośrodek handlowy. W Drohiczynie koronowano też jedynego króla w dziejach Rusi – Daniela Romanowicza, przez co miasto zapisało się w historii jako jeden z czterech koronacyjnych grodów polskich.

Dziś jedną z głównych atrakcji Drohiczyna jest grodzisko na Górze Zamkowej datowane na XIV- XV wiek. Drugim najważniejszym zabytkiem miasta jest odbudowaną po II wojnie bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej z lat 1696- 1709. Zachował się w niej późnogotycki krucyfiks, barokowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego, chrzcielnica późnorenesansowa z pocz. XVII w., rokokowa monstrancja z 1786 r. oraz obraz św. Trójcy z XVII w. Katedra jest umiejscowiona na wzgórzu, skąd rozpościera się malowniczy widok na dolinę Bugu. Ponadto, w Drohiczynie możemy zwiedzić pozostałości po licznych klasztorach np.: klasztor jezuitów z początku XVIII w., zespół klasztorny franciszkanów z XVIII wieku oraz zespół klasztorny benedyktynek z tego samego okresu. W Drohiczynie zachowała się też klasycystyczna cerkiew św. Mikołaja z 1972 roku, która pierwotnie należała do unickiego zakonu bazylianów. Inną atrakcją turystyczną są schrony bojowe będące pozostałością linii Mołotowa.

Please follow and like us: